Při návštěvě klasického homeopata vás při procesu výběru léku žádné okultní praktiky, kyvadlo, tarot, ani numerologie nečekají. Připravte se spíše na zhruba hodinu až hodinu a půl dlouhou vstupní konzultace zaměřenou na různé aspekty fungování vašeho organismu.

Jak konzultace probíhá

Cílem homeopatické konzultace je vybrat lék každému člověku individuálně na míru podle konkrétních symptomů. Homeopat nehledá lék, který je pro vás ten nejlepší na celý život v případě jakýchkoli problémů, které se u vás objeví. Jde o nalezení léku, který je pro vás vhodný v ten konkrétní moment u potíží, které jste k němu přišli aktuálně řešit.

Protože je homeopatie celostní (chcete-li holistická) terapeutická metoda, homeopat se nezaměřuje jenom na lokální problém (například bradavice, ekzém, migrény, zažívací problémy) s cílem jej pouze potlačit bez ohledu na ostatní příznaky z jiných oblastí. Bude ho zajímat také vaše psychika, zda trpíte nějakými konkrétními strachy, úzkostmi, panikami, depresemi. Pokud ano, nejdůležitější ze všeho je, jak přesně se u vás projevují. 

Homeopat se vás může ptát také na záležitosti ohledně vašeho mentálního stavu (na myšlenky, poruchy soustředění či paměti, případně i stavy halucinací nebo bludů či poruch vnímání reality – například u příznaků depersonalizace či derealizace). 

U každého příznaku je důležité také to, co jej zhoršuje nebo zlepšuje. Například u bolestí hlavy je to tak, že někoho bolí hlava nad levým okem, u dalšího se bolest šíří ze zátylku dopředu do čela, u jiného bolesti zůstávají na pravé straně hlavy a mají pulzující charakter, další člověk zase cítí bolest píchavou nebo ji popisuje jako bušení kladívek či pocit ovázání apod.

Jednoduše řečeno – 5 lidí, kteří k homeopatovi přijdou s “bolestí hlavy”, budou mít v jemných odchylkách zcela jiné projevy. A právě to je cílem homeopata – najít to, čím se od sebe tito lidé liší v projevech jednoho a toho stejného problému. Proto také v homeopatii zpravidla dochází k tomu, že 5 lidí se stejnou diagnózou je léčeno 5 odlišnými homeopatickými léky.

Další otázky, které při výběru léku hrají roli, se týkají vašich chutí či potravinových averzí, pocení a jeho intenzity, lokalizace či doby, kdy se projevuje, oblíbené polohy na spaní, doby, kdy máte přes den nejvíce a kdy naopak nejméně energie, zda za rozvojem problémů stojí nějaká konkrétní událost (například rozchod, rozvod, úmrtí blízkého, přestěhování, partnerská krize, nevěra, trumatizující prožitek apod.)

U malých dětí mohou být zase důležité otázky ohledně porodu (zda například nedošlo k poranění hlavy, dítě nebylo po porodu promodralé, v křeči, zda nemělo retenci moči apod.). Pro předpis léku u malých dětí hraje roli také psychomotorický vývoj (kdy dítě začalo chodit, mluvit, zda bylo v něčem vývojově výrazně dopředu či naopak pozadu), kdy mu začaly růst zuby, jak růst zubů snášelo, zda mělo nějaké problémy s příjmem mateřského mléka nebo přibíráním na váze atd.)

Neexistuje však přesně daný univerzální strukturovaný dotazník, který by bylo možné vždy použít – každý případ je v nějakém ohledu zcela specifický a i kladené otázky jsou tedy odlišné. A právě to dělá z homeopatie úžasně kreativní a pestrý obor!

Proč je dobré znát svoji diagnózu, když se podle ní homeopatika primárně nevybírají 

Pokud je řeč o klinické diagnóze, neustále v mých článcích opakuji jedno důležité pravidlo homeopatie – totiž to, že homeopatické léky nelze vybírat primárně podle lékařské diagnózy.

Přesto je diagnózu od vašeho lékaře přínosné před návštěvou homeopata znát (pokud samozřejmě homeopat není zároveň vaším ošetřujícím lékařem). Proč?

  • aby nedošlo k zanedbání čehokoliv. Kupříkladu bolest hlavy se může objevit v důsledku vyšší stresové zátěže v práci a odezní i sama, pokud si dovolíte více relaxovat. Může být jednou z atak opakujících se chronických migrén, ale také jedním z příznaků nádorového onemocnění. Proto je klasické lékařské vyšetření na místě, aby se zjistila přesná klinická příčina a bylo možné s jistotou stanovit, o jak závažný stav se v konkrétním případě jedná.
  • aby homeopat věděl, zda jsou vaše problémy vůbec homeopaticky řešitelné. Například u neplodnosti na straně ženy může být homeopatie s úspěchem aplikována v případech, kdy se jedná o funkční poruchu (tedy o stav, kdy je překážkou k otěhotnění například hormonální nerovnováha). Pokud se ale jedná o srůsty vejcovodů či vývojové vady dělohy (poruchy strukturální), které přirozenému otěhotnění brání, je třeba nejdříve přistoupit k chirurgickému zákroku, protože homeopatickým lékem toto odstranit nelze.
  • aby byl homeopat schopen zhodnotit, jaká je prognóza s ohledem na hloubku daného onemocnění. Pokud je například příčinou toho, že u ženy neprobíhá menstruace a tudíž ani ovulace, tzv. PCOS (syndrom polycystických vaječníků, kdy se z vaječníku dozrávající folikul vůbec neuvolňuje, ale roste ve vaječníku, což má za důsledek neustálý nárůst nových cyst), jsou tyto problémy sice homeopaticky řešitelné, ale je spíše potřeba počítat s tím, že k jejich úplnému odstranění bude zapotřebí podat více léků a terapie zabere tedy i delší čas.Jinak je tomu u “obyčejné” ovariální cysty, kterou nedoprovází žádná hlubší hormonální porucha. Prognóza je v tomto případě tedy optimističtější.

Důležité jsou i věci, které homeopatovi přímo neřeknete 

To, co je pro výběr homeopatického léku často velmi podstatné (a mnohdy důležitější, než to, co homeopatovi přímo řeknete) je jeho vlastní pozorování.

Homeopat totiž pro předpis léku získává důležité informace i na základě toho, co vidí a čeho si všímá. Právě pozorování je totiž velmi důležitou částí homeopatické praxe. Je zvlášť důležité u malých dětí, protože homeopat často bere v úvahu i informace, kterých si rodiče často nejsou ani vědomi a nedávají jim příslušnou důležitost.

Homeopata však může i drobnost na vzhledu dítěte (ale i dospělého) významným způsobem navést ke správnému léku. Jde například o vyhublost v určité části těla, vrásky, fyzický neklid, lokální začervenání obličeje, časté povzdechnutí při mluvení, průběh záchvatu vzteku u malého dítěte, výraznou upovídanost nebo naopak obtížné vyjadřování, otoky na specifických místech na těle, vzhled vyrážky apod.

Říká se, že homeopatické vyšetření začíná ve chvíli, kdy pacient/klient vstoupí do dveří. Homeopat, který je skutečně nezaujatý pozorovatel si už v tuto chvíli může povšimnout velmi podstatných informací, které ho navedou ke správnému léku.

S čím budete od homeopata odcházet

Výsledkem vstupní konzultace je doporučení jednoho léku (nikoliv kombinaci více léků dohromady), jeho ředění i dávkování včetně daných faktorů, které máte sledovat, a za jak dlouho se máte homeopatovi ozvat ohledně zhodnocení reakce na podaný lék i návrh dalšího postupu.

Chcete-li si před návštěvou homeopata nastudovat základy homeopatické léčby, v mé knize najdete koncentrovaný souhrn toho nejdůležitějšího.