Než začnete číst mé případy

Na stránce Mé případy naleznete některé případy z mé praxe, které ukazují efekt klasické homeopatie v různých situacích.

Pomocí nich pochopíte, jak v praxi funguje uplatnění homeopatických principů. Například to, že:

  • ke každému člověku je nutné přistupovat individuálně. Znamená to, že i při stejné klinické diagnóze u více lidí (například u kašle, migrén, ekzému) každý z nich dostává zcela odlišný lék. Homeopatikum, které zabralo druhému člověku u problému, jenž aktuálně řešíte, u vás pravděpodobně nebude mít žádný efekt
  • výběr potence (ředění) léku je také individuální záležitost. Přesto je až druhotně důležitá, nejpodstatnější je nejdříve vybrat správný lék, až potom jeho ředění
  • v homeopatii se prognóza vyléčitelnosti stanovuje na základě jiných měřítek, než je tomu v konvenční medicíně. Podstatnou roli hraje naše úroveň zdraví. To, podle jakých parametrů ji stanovit, se dočtete v knize od Prof. George Vithoulkase s názvem Levels of Health (v českém překladu vyšla jako Úrovně zdraví)
  • ke každému příznaku, který od vás homeopat během konzultace zjistí, se pojí i jeho intenzita. Ta se píše do závorky za příslušný symptom. Například: kašel horší ulehnutím (3), svědění zlepšené tekoucí horkou vodou (2) atd.

Co jednotlivé stupně znamenají? 

  • stupeň 1 – symptomy, které jsou velmi jasné a s větší intenzitou, přesto vyjádřené po dotazování
  • stupeň 2 – symptomy velice jasné, středně intenzivní a spontánně vyjádřené
  • stupeň 3 – symptomy nejjasnější, s velikou intenzitou a vyjádřené zcela spontánně, aniž by bylo třeba na ně cílit jakékoliv dotazy.