Podávat vždy pouze 1 homeopatický lék a nekombinovat jich více dohromady, je základní pravidlo homeopatie, které Dr. Samuel Hahnemann zmiňuje již ve svém Organonu, zakládající knize této metody. 

Týká se to akutních situací (např. horečky, kašle, rýmy, chřipky, angíny), ale i situací, kdy homeopaticky řešíme potíže chronické (např. úzkosti, astma, alergie, migrény, ekzém, nespavost).

Proč je tak důležité homeopatické léky nekombinovat?

1. Homeopatické léky nejsou stejné jako konvenční

Homeopatie i konvenční medicína jsou naprosto odlišné léčebné systémy. Proto když se rozhodneme používat homeopatické léky, první krokem je opustit principy předepisování léků „chemických“ (např. antibiotika, antipyretika, analgetika).

Nelze tedy používat léky homeopatické, ale předepisovat je stejným způsobem jako konvenční léčiva. Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu. 

Máme podrážděné dítě se silným akutním průjmem a horečkou. Dítě prohlédne lékař a stanoví diagnózu „střevní chřipka“. V případě konvenční léčby mu doporučí více léčiv dohromady. Dítě dostává jeden lék určený na průjem a druhý na horečku. Podrážděnost se v tomto případě nijak neřeší.

Po podání těchto dvou léků sledujeme, jaký efekt má jeden lék na průjem a druhý na horečku a podle toho je i dávkujeme. Jednoduše řečeno dítě dostává 2 různé konvenční léky a u každého z nich jeho efekt sledujeme samostatně. V případě homeopatické léčby je ale situace naprosto odlišná.

Cílem je najít homeopatický lék a po jeho podání sledovat celkový stav dítěte. Při vyhodnocení reakce se tedy nesoustředíme pouze na samostatné příznaky. 

Chceme, aby takové dítě přestalo mít po podání tohoto 1 homeopatického léku horečku, vymizelo zvracení a průjem (aby dále nedocházelo k dehydrataci těla) a zlepšila se i psychika (podrážděnost). Zkrátka, aby tento lék ovlivnil stav dítěte komplexně.

2. Je velmi těžké vyhodnotit reakci na podaný lék

Velký problém s použitím homeopatik v kombinaci je, že je pak nemožné s jistotou vyhodnotit reakci po jejich podání a zvolit podle toho následný postup, který povede k uzdravení.

Ukažme si to na stejném akutním případu dítěte s průjmem, horečkou a podrážděností, kterému ale podáme kombinaci více homeopatik dohromady. 

V takové situace je vyhodnocení reakce velmi komplikované a nemůžeme tak s jistotou doporučit další postup, který povede k odstranění problému. Nepoznáme například:

  • který lék je podaný správně, ale je v nízkém ředění, proto je potřeba jej navýšit, aby se dítě zcela uzdravilo (je tedy nutné např. namísto ředění 9C podat lék v potenci 30C)
  • jaký lék z kombinace léků je zvolen správně, ale je třeba jej dále opakovat ve vícero dávkách ve stejném ředění (např. 30C), aby průjem i horečka odezněly úplně
  • který lék je zvolen špatně a dítě je na něj citlivé, což zapříčiní zhoršení průjmu. V takové situace je totiž nutné lék přestat podávat a zvolit lék jiný, který jeho stav celkově zlepší. 

Problém s vyhodnocením reakce u kombinování homeopatik však nastává i u potíží chronických, kdy užíváme více léků dohromady v různých předem daných schématech

Například ráno bereme jeden lék, večer druhý a jednou týdně lék třetí. V takovém případě sice užíváme homeopatika, ale nejsou předepsána homeopatickým způsobem. 

Ukažme si na jednom případu z mé praxe, proč je kombinace homeopatik u chronických potíží problém.

Šlo o chlapečka s ekzémem. Správný lék se mi podařilo najít až na potřetí, 2 léky předtím byly zvoleny špatně a neměly na ekzém vůbec žádný efekt. 

Reakci na lék lze spolehlivě vyhodnotit po měsíci. Za tuto dobu se dá u valné většiny případů s jistotou říci, zda je lék správně či nikoli. 

Nicméně pokud se v případech, kde je hlavním problémem ekzém, už v následujících dnech po podání léku neděje vůbec nic se svěděním ani s vyrážkou, lze mít opodstatněné obavy o to, že lék není zvolen správně. 

U prvního léku, který chlapec dostával každý den, jsme ani po 2 týdnech s maminkou dítěte nepozorovaly vůbec žádnou reakci v jakémkoli sledovaném ohledu (svědění, ekzém, neklidný spánek). Nedošlo tedy ani ke zhoršení ani ke zlepšení. Z takové reakce lze s jistotou usoudit, že lék nebyl zvolen správně, je nutné jej vysadit a zvolit lék jiný, lepší. 

Kdyby ale toto dítě dostávalo kombinaci několika léků dohromady, nebylo by možné reakci vůbec vyhodnotit. 

Přesný mechanismus působení homeopatických léků není doposud známý. Neví se, jakým konkrétním způsobem jsou schopny homeopatické léky v nemocném těle opětovně nastolit stav zdraví ani v případech, kdy je podán jeden lék samostatně. 

Známe ale pravidla, jak rozpoznat, zda po podání 1 léku léčebná reakce probíhá či nikoli. Ty homeopatům pomáhají jednotlivé případy dlouhodobě úspěšně vést.

Pokud však podáváme vícero homeopatik dohromady, nemáme se čeho držet. V případu se nevyznáme a naděje na úplné uzdravení se rapidně snižuje, protože případ nechápeme.

Nevíme, co se s člověkem po podání léku děje, zda je správný či nikoliv a nemůžeme tedy následně zvolit správný postup, který dlouhodobě skutečně odstraní daný zdravotní problém.

Zajímá vás, jak vyhodnocovat reakce na homeopatické léky u akutních nezávažných stavů u dětí? Připojte se do online kurzu Klasická homeopatie pro maminky s dětmi, kde se to na praktických případech naučíte.