Úvod

Angína (odborně tonzilitida) je infekční zánět krčních mandlí. Nejčastěji má bakteriální původ, ale může být i virová nebo mít původ mykotický.

Angína se může objevit ve formě jak akutní, tak i chronické. V tomto článku si podrobněji rozebereme homeopatickou léčbu té akutní.

Pokud jde o dlouhodobý vleklý stav, kdy se angíny často opakují nebo se vyvine zánět mandlí chronicky, je postup při výběru homeopatického léku odlišný, než je tomu při zánětu akutním.

Nejlepší možností v takovém případě je řešit stav s profesionálním homeopatem. Jde pak totiž o situaci, kdy je nezbytně nutné se při předpisu léku soustředit i na jiné příznaky než pouze projevy angíny jako takové (např. stresové období v době vzniku potíží, psychický stav, spánek).

Nezbytnou podmínkou pro úspěšnou homeopatickou léčbu jakékoliv angíny (akutní, chronické, bakteriální, virové, mykotické) je však v každém případě podání správného léku.

Projevy

Mezi projevy akutní angíny patří výrazná bolest v krku, pocit škrábání, obtížné polykání. Může se připojit zvýšená teplota nebo horečka, únava, slabost, celková schvácenost. Mandle jsou oteklé, s povlakem, mohou být zvětšené také lymfatické uzliny. U dětí se objevuje i bolest bříška.

Rizika

Nejčastější komplikací neléčené angíny je tzv. peritonzilární absces. Jedná se o dutinu vyplněnou hnisem, která bolí. Zánět se pak může rozšířit dále do těla a způsobit vážné komplikace.

Druhá komplikace angíny bývá uváděna u neléčené streptokokové angíny, kterou způsobuje bakterie Streptococcus pyogenes. Jedná se o tzv. revmatickou horečku, mezi jejíž projevy patří např. únava, horečka, bolestivost a otoky kloubů. Může se objevit také bušení srdce, postižení srdečních chlopní a zánětlivé poškození ledvin.

Tento druh angíny se projevuje jako horečka, silná bolest v krku a obtížné polykání spolu s bílými čepy na mandlích. Jedním z příznaků jsou i zduřelé podčelistní uzliny. Bývá přítomen tzv. malinový jazyk (červený jazyk s viditelnými tečkami připomínající vzhled maliny) a objevuje se také vyrážka, která vypadá jako spálenina od sluníčka a kůže je drsná na omak.

Diagnostika

Standardně se angína diagnostikuje za pomoci klinického obrazu (příznaků onemocnění) a výtěru z krku, který určí původce angíny. Využívá se také hodnot tzv. CRP, které pomáhá rychle rozlišit, zda je angína virového nebo bakteriálního původu. CRP test je možno koupit i v lékárně pro domácí využití.

Angína může být zaměněna za infekční mononukleózu. Obě nemoci se projevují horečkou, bolestí v krku, nateklými mandlemi s bílým povlakem, únavou a združelými uzlinami. Spolehlivě je od sebe rozliší laboratorní vyšetření.

Co očekávat po podání homeopatického léku

Při hodnocení reakce na podaný homeopatický lék je nezbytně nutné vzít v úvahu více hledisek. Tzn. nesoustředit se například pouze na horečku nebo na bolest v krku či čepy, ale hodnotit stav celkově.

Vezměme si modelový případ člověka s diagnostikovanou angínou, silnou bolestí v krku, oteklými mandlemi s hnisavými čepy a horečkou.

Jaká reakce na lék je žádoucí

V případě podání správného homeopatického léku poklesne horečka, dotyčný se zlepší celkově, co se týče psychiky, energie i chuti k jídlu, sníží se intenzita bolesti v krku nebo vymizí zcela, čepy se viditelně zmenší.

Někdy je potřeba podat více dávek léku, než příznaky odezní úplně, zejména pokud používáme nižší ředění homeopatických léků (do potence 30C). Nicméně pokud je lék správně zvolen, musí být zlepšení opravdu znatelné a viditelné ve všech sledovaných oblastech v rámci minut či hodin po podání léku.

Jaká reakce na lék je nežádoucí

Pokud zvolený lék není přesný, může se stát například to, že poklesne horečka, ale bolest v krku se ještě zhorší a vytvoří se více čepů. Taková reakce je nežádoucí, protože podaný lék má pouze částečný efekt.

Znamená to tedy, že ovlivní pouze jeden příznak – horečku, ale celkový stav nemocného se zhorší. V takovém případě nepomůže zopakování stejného léku ve více dávkách. Je třeba vybrat lepší lék.

Které léky mohou být u angíny indikované

Stejně jako u jakékoliv jiné nemoci, i u angíny v homeopatii platí, že každý člověk potřebuje jiný lék. Nelze tedy říci, že existuje jeden nejlepší homeopatický lék na angínu, který by u této diagnózy pomohl všem bez rozdílu.

Je to u každého člověka jiné v závislosti na individuálních příznacích. Výběr homeopatického léku se ale neřídí původcem nemoci. Nehraje tedy roli, zda je angína bakteriální, virová nebo mykotická. Důležité jsou konkrétní příznaky, které nemocný člověk s angínou má a ty jsou u každého člověka odlišné.

Homeopatických léků, které lze u angíny použít, jsou desítky. Pojďme si pro ukázku některé ve zkrácené formě popsat.

Například u léku Hepar sulphur vidíme píchavé bolesti v krku a objevuje se také výrazné hnisání mandlí spolu se zápachem z úst, které připomíná zkažený sýr.

Silné píchavé bolesti u angíny má v obraze také lék Nitricum acidum, ale na rozdíl od Hepar sulphuru nemá tak výrazné hnisání. Bolest při polykání u tohoto léku vystřeluje typicky do uší.

Na některé léky nás může navést také tzv. lateralita (na které straně je bolest výraznější). Například u léku Lycopodium zánět začíná na pravé straně a bolest je zlepšena pitím teplého pití. Naopak u léku Lachesis začínají potíže v krku na straně levé a vidíme zhoršení teplými nápoji a zlepšení pitím studeného.

Pro Lac caninum je zase typické, že bolest střídá strany (tzn. začne např. vlevo, potom se rozšíří doprava a vrátí opět doleva).

Případ angíny z praxe

Jedná se o případ z roku 2016. Šlo to 2 letou dívku s diagnostikovanou streptokokovou angínou. Bolest v krku byla horší na pravé straně, maminka u dcery pozorovala menší žízeň, než je u ní obvyklé. Při horečce měla celé tělo horké, neměla studené ani končetiny. Chtěla se oproti normálnímu zdravému stavu neustále mazlit a byla výrazně ukňouraná a plačtivá.

Výběr léku a ředění

Výše uvedený obraz akutních symptomů velmi dobře odpovídá Pulsatille, pro kterou je typická bezžíznivost (v tomto případě menší žízeň, než je u holčičky běžné – tedy posun směrem k menší žíznivosti) a horkost celého těla při horečce.

Dalšími příznaky, které potvrdily Pulsatillu, byly potřeba se mazlit společně s ukňouraností a plačtivostí. Vzhledem k tomu, že Pulsatilla byla velmi dobře indikovaná, bylo možné podat vyšší ředění (200C).

Vyhodnocení reakce a doporučení

Po 2 dnech opakování Pulsatilly 200C (4 dávky v jeden den po 3 globulích – celkově tedy holčička dostala 8 dávek léku) byla zcela bez potíží (horečky i bolesti v krku, začala opět jíst a pít) a výtěr u lékařky i rozbor v moči potvrdily absenci „streptokoka“ (konkrétně tedy bakterie Streptococcus pyogenes, která před podáním léku ve výtěru přítomna byla).

Chcete se i vy lépe zorientovat v domácí samoléčbě dětí u nezávažných akutních stavů? Shlédněte online kurz Klasické homeopatie pro maminky s dětmi. Najdete tu praktické informace, které jsou okamžitě použitelné a pomohou vám rychle dosáhnout výsledků, po kterých toužíte.