Pokud žena přestane či vůbec nezačne menstruovat v období, kdy by fyziologicky měla, jde o problém nutný k řešení. V řeči odborné terminologie jde o tzv. amenoreu, tedy nepřítomnost menstruace. 

Ta se přirozeně nevyskytuje například v období těhotenství či obvykle mezi 45. – 55. rokem věku, kdy nastává menopauza a menstruační cyklus přirozeně vyhasíná.

Klinických příčin amenorey je mnoho. Potíž může být například na úrovni špatné funkce hypofýzy, hypothalamu či je jedním z příznaků tzv. PCOS (Polycystic Ovary Syndrom = v češtině syndrom polycystických vaječníků). Příčina problému ale může být i někde úplně jinde.

V souvislosti s nepřítomností menstruace mám pro vás 2 zajímavé případy z mé praxe, na kterých si v souvislosti s amenoreou ukážeme zajímavé homeopatické zákonitosti, o kterých jste možná doposud ani netušili. 

První případ se týká potlačení ekzému a následného objevení se amenorey, druhý se týká situace opačné – nejdříve došlo k potlačení menses (jejímu vymizení) a následně se rozvinul ekzém. 

Důležitá příčina, o které se nemluví

V homeopatii pracujeme s pojmem potlačení, které hraje velmi podstatnou roli ve zhodnocení toho, kam se náš zdravotní stav ubírá. 

S potlačením příznaků nemoci to totiž úplně stejné, jako když máme položený tlakový hrnec představující příčinu nemoci na plotně a uvidíme páru, jež uniká přetlakovým ventilem, a namísto toho, abychom sporák vypnuli (a odstranili vyvolávající příčinu nemoci i nemoc samotnou, což dělá homeopatie), ventil zavřeme (potlačíme symptom). Páru sice neuvidíme a nabudeme dojmu, že jsme problém vyřešili, ale uvnitř hrnce naopak způsobíme velmi nebezpečný nárůst tlaku, který s sebou ponese své důsledky.

Naše tělo nefunguje pouze mechanicky jako stroj, kde jen stačí opravit poškozenou součástku. Potlačení jakéhokoli problému s sebou naopak přináší také určitá rizika, ať už se jedná o potlačování příznaků nemocí za pomocí konvenčních léčiv (např. léků na alergii či vysoký krevní tlak) nebo o zákroky, jako je vypálení bradavic či odstranění krčních mandlí.

Pokud jakýkoliv zdravotní problém zmizí (ať už po jakékoliv léčbě, konvenční či alternativní), neznamená to ještě automaticky, že se naše zdraví celkově zlepšilo. Důležité je, co se s ním z dlouhodobého hlediska děje poté. 

Vztahuje se to i na menstruaci 

V souvislosti s tématem menses mám pro vás jeden případ, který je ze září 2018. V té době ke mě přišla 17 letá dívka s hlavním problémem amenorey (nepřítomnosti menstruace). První menstruaci ale měla již ve 13 letech. Dle její gynekoložky nemá žádný objektivní nález, kvůli kterému by měla přestat menstruovat.

Spolu jsme ale přišly na to, že 3 měsíce předtím, než přestala menstruovat, se jí z kůže ztratil atopický ekzém, na který lokálně používala kortikoidy. 

Toto je právě jedna ze situací, kdy se zdánlivě “vyléčí” kožní problémy, ale naproti tomu se za nějaký čas objeví nemoc, která je hlouběji v organismu a ke které je daný člověk predisponovaný (protože toto je u každého odlišné, existuje nespočet různých scénářů a variant mezi potlačením méně závažných potíží a objevením se těch hlubších). 

Jinými slovy u ní zmizela méně závažná kožní nemoc, ale došlo k narušení hormonálního systému (které se projevilo vymizením menstruace). To je mnohem závažnější a hlubší než potíže na úrovni kůže (ekzém). Kůže je totiž náš nejperifernější orgán a její postižení je pro život nejméně rizikové (vyjma kožních problémů, které se váží k nějaké hlubší patologii – např. rakovině projevující se melanomem, zhoubným typem nádoru – tam je situace ve zhodnocení závažnosti samozřejmě odlišná). 

Po podání homeopatického léku se u této slečny týden na to zpět objevil ekzém (což je dobré znamení, protože narušení organismu tak mění své těžiště z hlubší úrovně hormonů více na povrch těla). 3 měsíce po podání léku se opět vrátila menstruace, ekzém se v průběhu času poté zhoršoval. Když pak dostala další lék i na ekzém, ztratil se i on. Ovšem po jeho vymizení se již menstruace neztratila, ale trvá. Až v takové situaci se dá říci, že je na tom opravdu zdravotně celkově lépe.

Před pár dny mi psala: “Menstruaci mám od listopadu dle možností pravidelnou, do ledna jsem měla cykly klasicky dlouhé, poté až teď vždy o 1-2 týdny zpožděné. V červnu, kdy jsem měla více stresu ve škole, mi vynechala. Ekzém je v pořádu, uvidíme ještě v zimě, kdy to budu moci říct s jistotou.”

Nelze říci, že všechny ženy po vymizení ekzému přestanou menstruovat. Stane se tak pouze u těch, které jsou k potlačení ekzému citlivé a mají predispozice na hormonální úrovni.

Druhý případ aneb jak tělo může ovlivnit potlačení menstruace

Rizika potlačení se nevztahují pouze na situaci, kdy po potlačující léčbě vymizí příznaky nějaké nemoci. Týkají se také potlačení fyziologických procesů, které ve zdravém těle mají přirozeně probíhat a mají své důležité opodstatnění. 

Jedním z nich je menstruace, jejíž potlačení za pomoci hormonů může u citlivých žen stát za rozvojem různé škály zdravotních obtíží (opět v individuální závislosti na tom, jaké má konkrétní žena vrozené predispozice). Jednoduše řečeno dojde k tomu, že se potlačí něco, co je jinak v těle naprosto přirozeným procesem a následné obtíže se v takovém případě nemusí vázat jenom k problémům gynekologického charakteru. Tělo je přeci jeden funkční celek, kde je vše úzce provázané.

6.5.2020 (to jest 4 měsíce zpět), u mě byla paní s ekzémem, který měla od července 2019. Co bylo na tomto případu zajímavé, byl fakt, že úplně poprvé se ekzém objevil v roce 2015, zdánlivě bez jakékoliv vyvolací příčiny. Jenže když jsem se s paní pídila dál, zmínila se, že od roku 2014 má zavedené nitroděložní hormonální tělísko. Po jeho zavedení do půl roku přestala úplně menstruovat a rok na to se objevil ekzém.

Jinými slovy se u ní v důsledku potlačení menstruace za čas objevily chronické problémy (ekzém). Z této logiky jsem také vycházela a doporučila ji lék, pro který je typické, že se problémy rozvinou právě v důsledku potlačení menstruace.

Užívala homeopatický lék (nebudu uvádět název, protože u každé ženy je to jiné) a před pár dny mi psala: “Ekzém mě moc netrápí …. a prázdniny byly rušné… všude po těle je to v pořádku!! Jen zůstalo občasné svědění na levém lýtku, ale už to “nemusím” škrábat do krve či boláků…”

Jelikož si však ještě v den návštěvy u mě nechala tělísko vyndat a další den začala užívat homeopatický lék, nejde úplně jednoznačně říci, že vymizení ekzému jde v tomto případě přičítat jenom na vrub homeopatickému léku. Možná by k tomu došlo i samovolně po odstranění tělíska, protože právě to způsobovalo “blokaci” menses, která se jí nyní 4 měsíce po konzultaci a odstranění tělíska opět objevila.

Kdyby byla situace odlišná a přišla by ke mně až pár měsíců po vyjmutí tělíska s ekzémem, který by i přesto přetrvával, a ekzém by poté zmizel po začátku užívání homeopatického léku, bylo by vše mnohem jasnější. Pak by bylo možné jednoznačněji tvrdit, že na vymizení ekzému se podílel jenom homeopatický lék. Takto v tom určitou roli mohlo sehrát skutečně i vyjmutí tělíska, po kterém opět začala menstruovat a ekzém se ztratil.

Buď jak buď, je na tomto případu vidět, že potlačení menstruace, která je pro ženské tělo naprosto přirozená věc mající své opodstatnění, s sebou může přinést i problémy, které si běžně do souvislosti nedáváme. 

Není to tak samozřejmě u všech žen stejné, každý jsme jiný.

Ale právě o individualizaci každého z nás celá homeopatie je.