Tento případ byl sledovaný téměř 1,5 roku a po celou dobu byly dýchací potíže lepší bez náznaku relapsu (návratu příznaků).

Zápis 13.11.2018

V roce 2018 ke mně přišla 26 letá dívka, která od podzimu tohoto roku trpěla na dýchací problémy. Její lékař ji na základě výsledků spirometrie předepsal léky na astma. Lékařské zprávy z té doby nemá, ale žádné konvenční léky z vlastního rozhodnutí nezačala užívat. 

Zhoršené dýchání se objevilo po akutní bronchitidě a třech druzích antibiotik. Večer po práci slyší pískání na hrudníku, pak se objeví pocit knedlíku v krku. Dýchání je zhoršené cigaretovým kouřem a smogem z aut. Při výdechu a nádechu v ní chroptí a je výrazně zahleněná. Dýchání je horší ležením na zádech.

Vždy spávala odkopaná, nyní poslední dobou preferuje spát celá zabalená pod peřinou a mít hlavu na čerstvém vzduchu. Nejraději pije horký čaj nebo vodu pokojové teploty, studené vůbec ráda nemá. Nechutnají jí tučná jídla. Co se týče psychiky, cítí se dobře, nemá ráda nepořádek, je v tomto ohledu velký perfekcionista.

Lék a ředění

Arsenicum album 200C (jednorázová dávka 4 x 3 globulí pouze v 1 den)

Důvody výběru léku

Arsenicum album v tomto případě pokrývá 3 hlavní příznaky, které tvoří tzv. nejsvrchnější vrstvu případu:

  • změna termoregulace – vždy spala odkopaná (byla více horkokrevná), nyní poslední dobou preferuje spát celá zabalená pod peřinou a mít hlavu na čerstvém vzduchu – tento typ termoregulace je pro Arsenicum album klíčový
  • preference teplejších nápojů a averze ke studenému pití
  • perfekcionismus ohledně pořádku (toto je další klíčový symptom Arsenica alba. Aby se pořádkumilovnost dala považovat za symptom, musí být skutečně patologická. Tzn. pokud má člověk jenom rád pořádek, ale nerozhází ho, když není vše srovnané “do komínků”, není to nic patologického ani nic, na základě čeho by bylo možné předepsat lék. Patologickou se taková vlastnost stává ve chvíli, kdy touha po pořádku člověka “ovládá”, tzn. objevuje se v tomto ohledu skutečný perfekcionismus). Vždy je při předpisu nutné oddělit charakter člověka od patologie. Charakter totiž není možné za pomoci homeopatického léku jakkoli změnit.

Pocit knedlíku v krku je klíčový pro lék Ignatia, u které se ale často pojí k tzv. globus hystericus (tj. subjektivní vnímání cizího tělesa v krku). Z toho důvodu u Ignatie často není pro dýchací obtíže žádné klinické vysvětlení (např. spirometrie poukazující na astma), protože je to psychosomatický projev. Pro Ignatii je klíčové také zhoršení cigaretovým kouřem, ale to je u astmatu či dýchacích obtížích běžný klinický symptom, takže dle něj nelze vybrat lék.

Reakce na lék 4.12.2018

Třetí den po léku se jí spustil svědivý gynekologický výtok, od podání léku nedostala ani jeden záchvat kašle, ale každé ráno má stále pocit knedlíku v krku a zejména po námaze se objevuje pískání při dýchání.

Doporučení

Objevení se výtoků po léku je vždy dobrou reakcí a potvrzením správností jeho výběru – zejména, pokud se objeví v prvních dnech po užití léku, jedná se o tzv. prvopočáteční zhoršení, po kterém lze očekávat celkové a dlouhodobé zlepšení. Dýchání je mírně lepší a je nyní třeba čekat bez opakování léku a dát tělu po podání správného léku čas na to, aby se vrátilo zpět do rovnováhy, tedy stavu zdraví.

Zápis 6.1.2019

Kašel i zahlenění jsou lepší, občas ale stále mívá pocit knedlíku v krku – hlavně v práci, protože musí nosit celoobličejovou masku. Zlepšila se jí i pleť, na které se jí dělaly boláky a akné.

Zápis 7.2.2019

Dýchací problémy se zcela vytratily, nemá ani kašel, ani pískání na hrudníku. Problémy s dýcháním nemá ani v práci, když používá celoobličejovou masku.

26.3.2020 (1 rok a 4 měsíce od jednorázového podání léku)

Po celou dobu je bez dýchací problémů.