V této kazuistice se s vámi dělím o případ 23 leté dívky, která ke mně přišla s problémem nedařícího se přirozeného otěhotnění a pravostrannou cystou na vaječníku ve velikosti 5 cm. Ta byla dle jejího lékaře nevstřebatelná a mělo ji čekat její chirurgické odstranění.

Díky homeopatickému léku zvolenému individuálně podle jejích aktuálních symptomů jej však podstoupit nemusela, protože po podání léku a prvopočátečním zhoršení v podobě velmi silných gynekologických výtoků v prvních pěti dnech, cysta zmizela, což potvrdil následně i její gynekolog. Nyní si již užívá spokojeného těhotenství, po jehož dobu nebylo zatím potřeba podat žádné další homeopatické léky.

Zápis 18.10.2017

Dívka přichází kvůli problémům s otěhotněním. Před časem vysadila hormonální antikoncepci, kterou předtím užívala 8 let bez přestávky. Pozoruje na sobě také zhoršení psychiky, které se projevuje zřetelnými výkyvy nálad (3).

Když mívá depresivní stavy, vůbec nic se jí nechce, má pocity nemilovanosti a toho, že nic neumí. Dříve u těchto stavů i brečela, nyní se již pláč neobjevuje. Při těchto náladách ji vždy zlepší procházka v přírodě na čerstvém vzduchu. (3) Celkově se cítí nejlépe v horách a u moře. Není nijak zvlášť citlivá na kritiku. Udává však velkou lásku a soucit ke zvířatům (3). Je odmalička také velice citlivá k nespravedlnosti (3).

Z chutí preferuje slané (2), na sladké velké chutě nemá. Udává také chuť na kyselé potraviny (2) – když si má vybrat mezi zralým a nezralým ovocem, sáhne s jistotou po tom kyselejším.

Celý život je bez žízně (3). Spí nejraději na břiše (3). Co se týče termoregulace, mívává již spoustu let studené ruce a nohy, ale nemá ráda ponožky.

Objevení první mestruace si přesně nepamatuje, udává přibližný věk kolem 12 let. Od té doby hodně trpěla na gynekologické výtoky. Poté začala užívat hormonální antikoncepci a výtoky se upravily. 

Poslední vysokou horečku zažila před 5 měsíci u akutní cystitidy, která byla potlačena antibiotiky. V anamnéze má celkově 2 záněty močových cest, které mívaly vazbu na pohlavní styk.

Lék a ředění

Na tomto případu je vidět, že homeopatické léky (tak, aby byly skutečně funkční a ozdravily organismus), není účelné volit prvotně na základě lékařské diagnózy (v tomto případu pravostranných cyst na vaječnících). V příslušné rubrice, která se k tomuto problému v repertoriu váže (GENITALIA – FEMALE – TUMORS – Ovaries – right) je pouze 7 léků (Apis, Fluoricum acidum, Iodum, Lycopodium, Palladium, Podophyllum a Rhododendron). 

Jak uvidíte dále, ani jeden z těchto léků však nelze spolehlivě potvrdit i v materii medice (lékopisech homeopatických léků). Strategií, za pomoci kterých je v klasické homeopatii možné dojít ke správnému léku (similimu), je hned několik.

V tuto chvíli je tedy třeba podívat se na případ z jiného úhlu pohledu a pokusit se najít lék, který svým obrazem pokrývá kombinaci jiných (intenzivních a zvláštních) symptomů, které jsou v případu k nalezení a váží se k jejímu celkovému zdravotnímu stavu, ne pouze a primárně k diagnóze, se kterou tato dívka přichází.

Jednou z možností, co se týče léků přicházejících v tomto případu v úvahu, je Pulsatilla, pro kterou je klíčové zlepšení mírným pohybem na čerstvém vzduchu, proměnlivost a střídání nálad, bezžíznivost a poloha ve spaní na břiše. V repertoriu je také ve 2. stupni v rubrice GENITALIA – FEMALE – TUMORS – OVARIES. Pulsatilla ale nemá chuť na kyselé nezralé ovoce (v obraze Pulsatilly nacházíme velkou chuť na sladké, na které ale tahle dívka výraznou chuť nemá). Pro Pulsatillu není ani klíčový vztah k přírodě, ke které má tato dívka velmi silnou afinitu. 

Další lék, který přichází v úvahu, je Tuberculinum, protože je pro něj typické zlepšení na horách a výkyvy nálad. Je však zhoršené u moře, což jeho podání v tomto případu kontraindikuje. 

V případu jsou k nalezení také klíčové symptomy těchto dalších léků:

 • Causticum (které potvrzuje citlivost k nespravedlnosti, soucit se zvířaty a averze ke sladkému) – nicméně Causticum nemá jako klíčové výrazné výkyvy nálad, které jsou u jejího psychického stavu velmi výrazné
 • Carcinosin (tento lék potvrzují pocity nemilovanosti u depresivních stavů a soucit se zvířaty). U případů Carcinosin ale nacházíme velkou citlivost na kritiku, tedy situaci, kdy i sebemenší připomínku dotyčný člověk vnímá jako kritizování. Toto klientka po mém dotazování neguje. Nepřítomnost některého symptomu ještě není jednoznačnou kontraindikací léku. Carcinosin však nelze potvrdit žádnými dalšími klíčovými symptomy (např. touhou po čokoládě či výskytem rakoviny v rodinné anamnéze)
 • Lycopodium, který je jedním z hlavních léků v případech pravostranných ovariálních cyst. V tomto případu jej však nelze spolehlivě potvrdit dalšími fyzickými, ani emočními či mentálními symptomy
 • Apis mellifica (tento lék potvrzují pravostranné cysty a bezžíznivost). Pro cysty v obraze Apis je typická jejich abnormální velikost, které dosahují velice rychle. Jak rychle se cysta u této dívky objevila, nelze dle gynekologického vyšetření zpětně zjistit. Nicméně ani Apis nepokrývá svými klíčovými symptomy další zvláštnosti případu.

Lék, který však hlavní klíčové symptomy případu pokrývá a spojuje je v jeden logický celek z pohledu homeopatie i patofyziologie, je Medorhinum. 

Pro něj jsou klíčové tyto příznaky: 

 • výkyvy nálad (pro Medorhinum je klíčová neschopnost dosažení rovnovážného stavu, které se u tohoto léku projevuje tímto typem psychické nestability)
 • Medorhinum může být indikováno u lidí se silným vztahem k přírodě, zejména k moři, které je velmi výrazně zlepšuje
 • Medorhinum je také jeden z hlavních léků na neplodnost, zasahuje hormonální systém – a právě jeho narušení a nerovnováha leží v celém pozadí tohoto případu a odvíjí se od ní další příznaky
 • u lidí, kteří potřebují v daný moment lék Medorhinum, vídáme často chuť na slané a ještě více charakteristická je chuť na kyselé nezralé ovoce, kterou sdílí společně s Calcareou sulphuricou a Veratrem albem (pro Veratrum je zase velmi charakteristická kombinace chuti na slané a kyselé, ale nelze jej stejně jako Pulsatillu spolehlivě potvrdit dalšími příznaky)
 • pro Medorhinum je také, co se týče spánku, obvyklá a častá poloha na břiše
 • tato dívka má v historii silné gynekologické výtoky a také cystitidy (záněty močových cest), které mívaly vazbu na pohlavní styk – přesně toto je další klíčový symptomy léku Medorhinum.
 • pro Medorhinum je typická výrazná horkokrevnost, kterou tato dívka nemá, protože je zimumřivá. V tomto případě to však není kontraindikací, protože sklon k zimumřivosti má již spoustu let. Z toho lze tedy spolehlivě odvodit, že tento symptom netvoří nejsvrchnější vrstvu případu a bude patřit k nějakému dalšímu léku, který může v budoucnu eventuelně potřebovat jako další.

Dostala lék Medorhinum 200C v rozdělené dávce pouze v jeden den (3 globule ráno, 3 v poledne, 3 odpoledne, 3 večer). Obraz léku je velmi čistý a dívka se nachází v úrovni zdraví B (kvůli opakovaným cystitidám), má tedy dobrou prognózu z pohledu homeopatie a lze očekávat pozitivní efekt podaného léku.

Reakce měsíc po podání léku (22.11.2017)

Po užití léku měla následující dny dle svých slov neuvěřitelně silné gynekologické výtoky (bez příměsi krve), které po pěti dnech odezněly. Vyšetření u gynekologa poté potvrdilo kompletní vymizení cysty. “Cysta úplně zmizela, doktor absolutně nechápal a na operaci nemusím!”, psala mi tehdy v emailu.

Po správně podaném homeopatickém léku dochází k tzv. prvopočátečnímu zhoršení, které se může manifestovat hned několika způsoby. V tomto případě se jednalo o silné výtoky, jejichž objevení je potvrzením správnosti léku. 

V této situaci jedná navíc také o tzv. reverzní symptomy (tedy příznaky, které měla již před lety). Pokud se po podání léku objeví příznaky z minulosti, jedná se o další potvrzení správnosti zvoleného léku a je třeba čekat bez jeho opakování. 

Velkým plusem pro zhodnocení celé reakce je také to, že zlepšení jejího stavu bylo potvrzeno i objektivně ze strany gynekologa.