Zbavit se molusek, puchýřků podobných bradavicím, může být obtěžující záležitostí na měsíce až roky. Konvenčně se řeší odstraněním za pomocí drobných chirurgických zákroků např. tekutým dusíkem či laserem.

Tento chlapec přichází s diagnózou molusek od své lékařky. Po podání homeopatického léku byla většina z nich pryč již 5. den po léku, aniž by bylo třeba zasahovat jakkoliv chirurgicky.

Zápis případu 27.10.2017

V minulosti dostal chlapec homeopatický lék Sulphur. Jeho hlavním problémem byl tehdy atopický ekzém a častá epistaxe (krvácení z nosu), která se objevovala i každý druhý den​. Do dnešního dne mu krev z nosu netekla, jen nyní před pár dny 3x za den narázově​ a ekzém z dlouhodobého hlediska zcela vymizel. Poslední 4 měsíce má molusky, které se vyskytují jenom na pravé straně těla. Jiné fyzické symptomy nemá.

Mívá záchvaty vzteku (2), kdy nemá ani problém někoho bouchnout. Nejvýraznější na jeho psychice je, že mu hodně dlouho trvá, než přijme nějakého člověka jako svoji autoritu (3). Posledních 14 dní se také bojí tmy (2).

Už dlouhodobě se v noci odkopává (3) a spí nejraději bez pyžama. Z chutí jídla má nejraději sladké (2​). Co se týče žízně, vypije litr vody denně, ale nevyžaduje ledové pití, pije pokojovou teplotu. Byl jako miminko opožděnější, co se týče psychomotorického vývoje (2) – byl pomalejší v pohybových dovednostech.

Lék a ředění

Lék se dá ze zápisu zvolit poměrně snadno, nicméně je potřeba vzít na zřetel to, že tyto dva symptomy:

– odkopávání se v noci

– chuť na sladké

není potřeba brát při předpisu léku v úvahu. Trvají již totiž několik let a netvoří tak tzv. nesvrchnější vrstvu případu, na kterou je aktuálně potřeba cílit předpis homeopatického léku.

​Případ velmi dobře pokrývá lék Causticum, který je nejen jeden z hlavních léků na bradavice ​(či jim podobné útvary), ale lze jej potvrdit opožděnějším psychomotorickým vývojem a také symptomy z emoční roviny. Pro Causticum je typický právě postoj chlapce, jakým vnímá autority.

Lidé, kteří jsou v obraze Caustica, mají s přijímáním autorit velký problém. Lék lze potvrdit také zhoršením ve tmě, které je typické i pro lék Stramonium, ale u Stramonia dosahuje mnohem vyšší intenzity, než je tomu u Caustica. V obraze Caustica najdeme také averzi ke sladkému, což je jeho častý potvrzující příznak.

U chlapce však tento symptom trvá již několik let a jak bylo zmíněno výše, netvoří  s ostatními novějšímí symptomy nejsvrchnější vrstvu případu, proto lze Causticum bez problémů předepsat.

Lékem je Causticum 200C v dávce4x 3 globule jednorázově pouze v jeden den (3 globule ráno, 3 v poledne, 3 odpoledne, 3 večer)​

Reakce (3 týdny od první dávky léku, 21.11.2017)

První den po léku se mamince zdálo, že se zhoršil v chování a více provokoval svoji sestru. Pátý den po léku mu molusky začaly zasychat a jejich počet se zredukoval z původních 15 na 5. Maminka udává zlepšení strachu ze tmy a malé zlepšení vzně​t​livosti.

Doporučení

Na začátku se objevilo počáteční zhoršení (v podobě zhoršení chování), které bylo následované zlepšením hlavního fyzického problému (mizení molusek již 5. den po podání léku) a také se udály změny v jeho emoční rovině.

Reakce je tedy v pořádku a je třeba čekat bez opakování léku či podání dalšího, protože se neobjevily žádné další příznaky, podle kterých by se dal některý vybrat.

Zápis případu 11.4.2018 (zhruba 5,5 měsíce od první dávky léku Causticum)

V mezidobí téměř 5 měsíců molusky zmizely zcela a nevrátily zpět. “Dobrý den, molusky od té doby nemá a neměl. Jinak jsem velice ráda za pomoc s krvácením z nosu – na to nám nic jiného nezabralo a je vidět, že zlepšení je po homeopatikách. Když mu jeden čas tekla krev ob dva dny skoro půl hodiny, byla jsem už hodně nervózní”, psala maminka v emailu v dubnu 2018.

Doporučení

Aktuálně je nutné čekat bez zasahování do případu jakýmikoliv homeopatickými léky a vyhýbat se i nadále antidotům homeopatických léků (u dětí jsou to nápoje s obsahem kofeinu).

Podrobněji zpracovaný článek o homeopatické léčbě bradavic najdete zde.