Torticollis je zkrácení svalu, konkrétně zdvihače hlavy (latinsky musculus sternocleidomastoideus). Jedná se o stočení hlavy k jedné straně krku. Jde o problém, který může být buď vrozený, nebo získaný. Vzniknout může např. při porodu či při některých poruchách nervů a svalů.

U starších dětí může v pozdějším věku způsobit i asymetrie v obličeji, např. šikmé postavení očí nebo úst. Dětem s torticollis se obvykle pomáhá rehabilitací (např. Vojtovou metodou) či chirurgicky. (1)

V tomto případu se již po pár dnech po podání homeopatického léku nestandardně velká boule na krku pojící se s diagnózou torticollis bez jakýchkoli jiných zásahů začala vytrácet a do tří týdnů se také zlepšil rozestup břišních svalů.

Zápis 2.9.2016

Ve 3 týdnech života se u nyní 3 měsíčního kojence objevila torticollis. Po porodu měla holčička Apgar skóre 10-10-9. Maminka porod popisuje jako velmi náročný, detaily si ale nepamatuje, takže neví, zda byly u porodu použity porodnické kleště. V těhotenství měla zjištěnou hraniční anémii (chudokrevnost).

Týden před objevením boule na krku, která torticollis doprovází, si ale uvědomuje, že dcerce přepadla při chování v náručí hlavička prudce do strany. Boule je na pohmat hodně tvrdá a podle fyzioterapeutky i výrazně větší, než je u torticollis běžné. Podle ošetřujícího lékaře nález odpovídá poporodnímu traumatu s typickou lokalizací pro torticollis. Mimo to je u holčičky výrazný i rozestup břišních svalů.

První 2 měsíce života hodně zvracela mléko po každém kojení (3). Potí se na hlavě (2) a na nohou, kde je pot lepivý. První měsíc života měla stolici jednou týdně, nyní denně.

Lékařem byla doporučena Vojtova metoda a také sledování na onkologickém oddělení vzhledem k tomu, že boule byla podezřelá s ohledem na její nezvyklou velikost.

Toto jsou veškeré užitečné informace, které bylo možné k případu získat a je třeba na nich postavit předpis homeopatického léku.

Lék a ředění

U každého případu je třeba z úvodního zápisu vždy vybrat symptomy tzv. intenzivní a zvláštní. Intenzivní jsou takové, které se pojí s klinickou diagnózou a blíže u konkrétního člověka určují její projevy. Zvláštní se naopak pojí k člověku jako takovému a specifikují jej jako jeden celek s ohledem na rovinu fyzickou i duševní. Nepojí se tedy primárně k diagnóze.

Pro výběr symptomů, které jsou homeopaticky významné, je třeba předem znát klíčové symptomy jednotlivých léků z materií medik, aby homeopat věděl, na jaké informace se zaměřit, vzít v potaz a dbát na jejich důležitost. Případně se na potřebné informace rodičů zeptat. Právě oni jsou u malých dětí tím nejlepším zdrojem informací, protože své dítě znají nejlépe.

Intenzivní symptomy případu

  • ochablá břišní stěna (3) (tzn. rozestup břišních svalů)
  • boule na krku je velmi tvrdá (3) a výrazně větší, než je u této diagnózy běžné
  • možná etiologie (tedy příčina vzniku) je traumatické poškození svalů (přepadení hlavičky do strany) nebo klešťový porod

Zvláštní symptomy případu

  • pocení nohou, které má lepivý charakter (3)
  • pocení v cervikální oblasti (vzadu na zátylku) (2)
  • zvracení mateřského mléka po kojení (3)
  • je spíše zimomřivá (1) a občas mívá studené ruce a nohy

Calcarea carbonica nejlépe pokrývá intenzivní a zvláštní symptomy v případu. Lepivý charakter pocení na chodidlech spolu s pocením v zátylku a výrazným zvracením mateřského mléka po kojení jsou důležitými a klíčovými symptomy Calcarea carbonicy. Stejně tak ochablost břišní stěny (rozestup břišních svalů) a výrazná tvrdost boule na krku, která se s diagnózou torticollis pojí. Je známé, že patologie na fyzické úrovni u Calcarey carbonicy zasahuje často právě muskuloskeletální systém, v tomto případě svaly, které mají u tohoto léku silný sklon ke snadnému poranění.

Silicea v případu pokrývá pocení v zátylku, zvracení mateřského mléka a pocení chodidel. Pro Siliceu ale není typický lepivý charakter pocení, stejně tak pro ni není klíčová ochablost břišní stěny (rozestup svalů) a výrazné zatvrdnutí tkání.

Magnesia carbonica v případu pokrývá klíčový symptom zvracení mateřského mléka, ale není pro ni klíčové ani lepivé pocení, ani pocení v zátylku spolu s ochablostí břišní stěny.

Dalšími léky, které přichází v úvahu jsou:

  • Lachnanthes, který je v homeopatii tzv. malým lékem. To znamená, že je u něj v materiích medikách zaznamenáno jen velmi málo symptomů a jeho předepsání je tedy mnohem obtížnější, než je tomu u polychrestů, tedy tzv. velkých lékůTěmi je třeba výše uvedená Calcarea carbonica, Silicea nebo Magnesia carbonica). Pro Lachnanthes je ale typické, že je hlava u torticollis stočená doprava a tato holčička ji měla stočenou doleva
  • Ignatia je jedním z hlavních léků na torticollis. V případu však nejsou k nalezení žádné její klíčové symptomy
  • Hyoscyamus, který může být indikován u diagnózy torticollis, ale nejde potvrdit dalšími klíčovými symptomy. Stejně tak je tomu u léku Causticum.

Případ nejlépe pokrývá lék Calcarea carbonica v ředění 30C (mohlo by být i vyšší, např. 200C). Lék byl podán v rozdělené dávce 4×3 kapky pouze v rámci jednoho dne (ráno, v poledne, odpoledne a večer).

Reakce 20 dní po podání léku (29.9.2016)

Již za pár dní na to se boule na krku začala zmenšovat. Předtím byla ve velikosti velkého tvrdého ořechu, nyní malá boulička kopíruje jen část krčního svalu a je jen minimálně hmatatelná. Pozorování rodičů potvrdili také lékaři na onkologii, kde i podle provedené sonografie byla boule výrazně menší.

Spolu s tím už předtím rodiče s dcerkou cvičili i Vojtovu metodu, ale do té doby, než byla nasazena homeopatika, byla boule úplně stejná a žádnou změnu nezaznamenali. Podle rodičů se po léku na první pohled zlepšil i rozestup břišních svalů, což se poté potvrdilo také na rehabilitaci.

Reakce 2,5 měsíce po podání léku (24.11.2016)

Torticollis se zcela ztratila, Vojtovu metodu už necvičí, rozestup břišních svalů velmi zlepšený.

Doporučení

Je nutné čekat bez opakování jakéhokoliv homeopatického léku

Zápis 1.12.2021 (5 let po začátku homeopatické léčby)

Dívka je stále bez potíží.

(1) http://lekarske.slovniky.cz/pojem/torticollis