Dr. Hubbard-Wright byla přední americkou i světovou homeopatkou, která žila v letech 1896-1967). Homeopatii studovala u Dr. Pierra Schmidta v Ženevě, který byl zastáncem klasické homeopatie. Rozsáhlé spisy, které napsala, jsou vzácným zdrojem informací o homeopatii. Mohou nám být inspirací i pro současnou homeopatickou praxi.

Tato česká verze knihy je překladem originálu s názvem Brief Study Course in Homeopathy. Má přes 113 stran, takže ji hravě zvládnete přečíst za jeden večer.

Řekla bych, že je to kniha pro lehce pokročilého začátečníka, která je průřezem základů o homeopatii s ochutnávkou hlubších principů léčby.

Jsou tu blíže popsány homeopatické zákonitosti jako:

  • individualizace pacientů (proč je u 5 lidí se stejnou diagnózou indikováno 5 různých léků)
  • Heringovy zákonitosti léčby
  • homeopatické zhoršení a jeho jednotlivé typy
  • repertorizace
  • volba ředění léku
  • vztahy mezi homeopatickými léky.

Bude vám také jasnější, proč se homeopat během vyšetření ptá na někdy překvapující dotazy z různých oblastí vašeho života.

Díky knize také lépe pochopíte, v čem je rizikové používání potlačujících prostředků při léčbě nemocí, kupříkladu pokud jde o aplikaci lokálních mastí u ekzému.

Jediné, co vnímám jako negativum knihy, jsou místy kostrbaté výrazy českého překladu.

Autorka je však velmi úspěšná homeopatka historie, takže se určitě podívejte i na její druhou knihu s názvem Homeopathy as Art and Science.